W Żaganiu odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie Ziemi Żagańskiej na przełomie stycznia i lutego 1945 roku. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie spoczywa ziemia z pól bitewnych, na których krew przelewali polscy żołnierze.

W uroczystości wzięła udział młodzież z żagańskich szkół, samorządowcy – burmistrz Andrzej Katarzyniec, zastępca burmistrza Sebastian Kulesza, przewodniczący rady miasta Adam Matwijów oraz radni, starosta Henryk Janowicz z wicestarostą Anną Michalczuk, przedstawiciele Garnizonu Żagań, służb mundurowych, stowarzyszeń kombatanckich i wojskowych, regionaliści, dyrektorzy szkół i instytucji kultury. Gościem specjalnym żagańskich uroczystości była Ewa Rawa – Lubuska Kurator Oświaty.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec przypomniał zebranym, że pod koniec stycznia 1945 roku Żagań był świadkiem masowego eksodusu ludności cywilnej. Niemcy ewakuowali także stalagi – jeńców wielu narodowości, w tym także Polaków. Wszyscy oni byli zmuszani do wyczerpującego marszu w głąb III Rzeszy, a wielu marszu tego nie przeżyło. 16 lutego 1945 roku oddziały radzieckie wkroczyły do Żagania, przynosząc zakończenie II wojny światowej.

Zanim odczytano apel pamięci burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował najmłodszym za tak liczne przybycie i przypomniał, że kilka dni temu, 10 lutego, obchodziliśmy 83 rocznicę pierwszych masowych wywózek na Sybir. Z powodu głodu, chorób i niewolniczej pracy w nieludzkich warunkach wielu z nich pozostało tam na zawsze – podkreślił Andrzej Katarzyniec. – Ten dzisiejszy Apel Pamięci chciałbym zadedykować także Sybirakom, których wielu osiedliło się na Ziemi Żagańskiej.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy mundurowej ZSTiO 59 zaprezentowali pokaz musztry. Wojskową oprawę uroczystości zapewnił 11 batalion dowodzenia, a prowadzenie Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Na placu generała Maczka obecna była również Laurence Fiton – wnuczka żołnierza francuskiego, jeńca Stalagu VIIIC Gérarda Leveau.