Jan Suchecki dyrektorem żagańskiej Jedynki

13 lutego 2023 roku został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żaganiu. W wyniku postępowania konkursowego komisja wybrała kandydata. Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żaganiu został Jan Suchecki, któremu burmistrz Andrzej Katarzyniec powierzył to stanowisko od 27 lutego 2023 roku na czas do 31 sierpnia 2027 roku.

Jan Suchecki ma 24-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, w tym 20 lat pracy w placówkach oświatowych na stanowiskach kierowniczych. Ostatnim miejscem pracy nowego dyrektora żagańskiej Jedynki była Publiczna Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach, gdzie pełnił funkcję dyrektora szkoły.