Fundacja Most the Most ogłosiła kolejną edycję konkursu „Nasz Zabytek”. Do 10 kwietnia Lubuszanie mogą zgłaszać obiekty, które ich zdaniem wymagają rewitalizacji.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto widzi w swojej okolicy cenny zabytek i uważa, że powinna mu zostać nadana funkcja społeczna. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie fundacji Most the Most. Zgłoszenie można też przekazać przez telefon (+ 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088), mając wcześniej przygotowane informacje o zabytku.

Ważne – w konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane budynki i tereny, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).

Więcej informacji o konkursie na stronie Organizatora.