35-lecie pracy zawodowej obchodzi Pani Bożena Świderska. Burmistrz Andrzej Katarzyniec osobiście podziękował za lata opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Żagania oraz pozytywną energię, jaka towarzyszy wszystkim inicjatywom podejmowanym przez dyrektor Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 oraz Żłobka Miejskiego nr 1.

Pani Bożena Świderska pracę w żagańskiej oświacie rozpoczęła 1 kwietnia 1986 roku jako nauczyciel w Państwowym Przedszkolu nr 3, po dwóch latach przenosząc się do  Państwowego Przedszkola nr 1. Od 1991 roku opiekowała się maluchami w Przedszkolu Żagańskiej Czesalni Wełny, od 1992 w Miejskim Przedszkolu nr 2, gdzie przez ponad dwadzieścia lat (od 1 września 1999 roku) pełniła funkcję dyrektora. Nadal sprawuje nadzór nad jednostką, która w wyniku połączenia z przedszkolną “Trójką” zmieniła nazwę i stała się zespołem przedszkolnym.

Serdecznie dziękujemy za dekady pracy z dziećmi – dodał Sebastian Kulesza, zastępca burmistrza Żagania. – Prowadzone obecnie remonty wymagają od Pani nadzoru nad rozproszonymi w różnych budynkach oddziałami, ale jak pokazuje sytuacja, doskonale Pani sobie radzi z wszelkimi nowymi wyzwaniem. Dziękujemy za szybkie reakcje na pojawiające się problemy i ich rozwiązywanie. Za opiekę nad dziećmi, pracownikami oraz powierzonymi placówkami.