Komunikat

Informuję, że w dniu 29 kwietnia 2023 r. w godz. od 9.00 do 14.30 zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych – ulice: M. Konopnickiej, E. Plater, Gen. Bema, i w ciągu dróg powiatowych – ulice: Kochanowskiego (4507F)  i Obwodowej (4514F) w Żaganiu w celu zabezpieczenia trasy „Biegu po zdrowie dla Nikosia” poprzez czasowe całkowite zamknięcie ulic.

Czasowa zmiana w istniejącej organizacji ruchu ma na celu zabezpieczenie trasy biegu. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego ruchu uczestników  w celu zabezpieczenia trasy „Biegu po zdrowie dla Nikosia” .

Otwieranie i dopuszczanie ruchu na wcześniej zamkniętych odcinkach w zależności od etapu biegu. Wyznaczeniu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy M. Konopnickiej z linią kolejową relacji Żagań-Gubin posterunku regulacji ruchu.

Termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu w dniu 29.04.2023 r.:

Trasa biegu od godz. 9.30 do godz. 11.00

Ulice J. Kochanowskiego od godz. 9.00 do godz. 14.30

 Proszę o podanie do publicznej wiadomości ww. informacji.

Przedmiotowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na podstawie projektu zatwierdzonego przez Starostę Żagańskiego.