17 kwietnia 2023 roku Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa” oraz Programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Turystyczna” na 2023 rok.

Żagań otrzymał dotacje w obu Programach, otrzymując dofinansowanie na Modernizację ogrodzenia i ciągów pieszych na stadionie miejskim w Żaganiu – etap I. Wartość projektu wynosi 205 000 złotych (wysokość przyznanego dofinansowania wyniesie 100 000 złotych, środki własne 105 000 złotych) oraz na Budowę przystani wodnych na rzece Bóbr. Wartość projektu 200 000 złotych (wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 90 000 złotych, środki własne gminy to 110 000 złotych).

Powyższa uchwała dotyczyła również  udzielenia w 2023 r. z budżetu Województwa Lubuskiego dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Żagań również otrzymał dofinansowanie na projekt związany z pracami konserwatorskimi i malarskimi sklepienia zabytkowej Kaplicy w Żagańskim Pałacu Kultury. Wartość projektu wynosi 102 000 złotych. Wysokość przyznanego dofinansowania to 51 000 złotych.