Komunikat

Informujemy, że od 24 kwietnia na terenie powiatu żagańskiego prowadzona będzie kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Żagania, która potrwa do 28 kwietnia.

Przypominamy, że kwalifikacji wojskowej podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2004 roku,

2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia  11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia,  nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji  wojskowej należy zgłaszać się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu , przy ul. Gimnazjalnej 13 od godziny 9.00.