Laureaci olimpiad przedmiotowych, elita województwa lubuskiego, najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych przybyli dziś do żagańskiego Pałacu Książęcego. W sali Kryształowej odbywa się właśnie uroczystość wręczenia nagród 127 laureatom olimpiad przedmiotowych.
Gospodarzem uroczystości jest Ewa Rawa, Lubuska Kurator Oświaty, która pogratulowała uczniom wybitnych osiągnięć, nauczycielom ogromnego wysiłku włożonego w rozwijanie wiedzy swoich wychowanków, rodzicom tworzenia warunków do poszerzania horyzontów dzieci.
Olimpia Tomczyk-Iwko, wicewojewoda lubuska, pogratulowała zebranej młodzieży sukcesów podkreślając, że rozwijają się przed nimi nieograniczone możliwości, a podejmowana aktywność może sięgać poza widoczny horyzont.
Sebastian Kulesza – Zastępca Burmistrza Miasta Żagań powitał przybyłych w Żaganiu, zachęcając do odwiedzania naszego pięknego miasta w ramach kolejnych planowanych wypraw. Dziś sale pałacu goszczą elitę województwa, co stanowi dla nas ogromne wyróżnienie. Gospodarz miasta pogratulował laureatom olimpiad zdobytej wiedzy i najlepszych wyników wśród prawie 17 000 uczniów, którzy przystąpili do pierwszych etapów konkursów przedmiotowych.
Uroczystość rozpoczął występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu.

 

Do zawodów I stopnia (szkolnych) przystąpiło 16862 uczniów szkół podstawowych.

Do zawodów II stopnia (rejonowych) zakwalifikowanych zostało  3506 uczniów.

W finałach III stopnia (wojewódzkich) brało udział 484 uczniów, z których 127 uzyskało tytuł laureata konkursu.