W związku z organizacją imprezy „Dzień Kadeta” oraz ślubowaniem klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu, 25 maja od godziny 10:00 do 14:00 część placu Słowiańskiego (miejsca parkingowe) zostanie wyłączona z ruchu drogowego. Utrudnienia wynikają z przemarszu klas mundurowych.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o niezajmowanie miejsc parkingowych od budynku nr 4 wzdłuż drogi jednokierunkowej. Utrudniony będzie jedynie wyjazd na odcinku od wyżej wymienionego budynku do wyjazdu z parkingu (przy pomniku Niedźwiedzia Wojtka). W tym czasie przejazd główną drogą przez plac Słowiański będzie możliwy. Utrudnienia zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uroczystości.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonych ograniczeń.