Zachęcamy do korzystania z dofinansowania zabiegu sterylizacji kotki lub suki, kastracji kota lub psa oraz czipowania zwierzęcia. Akcja jest prowadzona zgodnie z zapisem § 8 i § 9  “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w 2023 r.” przyjętego Uchwałą nr LXII/420/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2023 r.

Zabiegi sterylizacji zwierząt będzie przeprowadzała lek. wet. Sonia Wawrynowicz w Przychodni Weterynaryjnej “Anakonda” przy ul. Konopnickiej 20 w Szprotawie.

Gmina Żagań o statusie miejskim pokrywa 50% kosztów określonych poniżej:
a) cena za wykonanie zabiegu sterylizacji kotki wynosi 230 zł,

b) cena za wykonanie zabiegu kastracji kocura wynosi 180 zł,

c) cena za wykonanie zabiegu sterylizacji suczki w zależności od masy ciała wynosi:

– do 10 kg – 440 zł,

– od 10 kg do 20 kg – 490 zł,

– od 20kg do 35 kg – 540 zł,

– powyżej 35 kg – 640 zł;

d) cena za wykonanie zabiegu kastracji psa w zależności od masy ciała wynosi:

  • do 10 kg – 340 zł,

– od 10 kg do 20 kg – 380 zł,

– od 20 kg do 35 kg – 410 zł,

– powyżej 35 kg – 440 zł.

Pozostałą część kosztów zabiegu pokrywa właściciel zwierzęcia. Wykonanie zabiegu czipowania gmina pokrywa w 100%. Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania.

Wnioski o sterylizację i czipowanie

Wnioski na dofinansowanie zabiegu sterylizacji w roku 2023 roku można składać osobiście w Urzędzie Miasta Żagań przy pl. Słowiańskim 17 lub listownie do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

   O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków.

W sytuacji, gdy lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji uzna, iż zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, wówczas to zwierzę zostanie wykluczone z zadania.

Więcej informacji pod numerem telefonu 68477 10 20.