Letni wypoczynek

Zarządzeniem nr 175/2023 Burmistrza Miasta Żagań z 22 czerwca 2023 roku unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom” ogłoszony Zarządzeniem Nr 146/2023 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 19 maja 2023 roku.

Treść Zarządzenia nr 175/2023