Nowe oświetlenie uliczne

Burmistrz Andrzej Katarzyniec w ramach zawartego z Eneą Oświetlenie Sp. z o. o w Zielonej Górze porozumienia zlecił modernizację oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Narutowicza, Łukaszewicza, Żwirki i Wigury, Robotniczej, Spokojnej, Dąbrowskiego oraz Jarzębinowej. Do końca września 2023 roku zostanie zamontowanych 37 nowych opraw ledowych. Wartość prac wyniesie 65 989 złotych. Oprawy LED wpłyną na zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej na kolejnych ulicach o około 60% w stosunku do starych opraw sodowych. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej jest bardzo istotne dla budżetu gminy z uwagi na wzrost cen za energię elektryczną, która w roku 2023 wyniosła 50% w stosunku do cen z roku 2022. Jednocześnie prowadzimy negocjacje z firmą Enea Oświetlenie w Zielonej Górze na zlecenie prac modernizacyjnych kolejnych ulic do końca 2023 roku.

Od roku 2020 na terenie Żagania wymieniliśmy już 645 opraw lamp ulicznych na ledowe.