W następnym tygodniu rozpocznie się przebudowa ulicy Sosnowej, która stanowi pierwszy etap inwestycji zakładającej również remont ulic Klonowej i Świerkowej. Wykonawca zatwierdził zmianę organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w czasie realizacji inwestycji. Ograniczenia będą wprowadzane etapowo, zaczynając 7 sierpnia od ulicy Sosnowej. Tymczasowa organizację ruchu zakłada całkowite zamknięcie odcinka remontowanej drogi.

Umowa na remont trzech ulic na osiedlu została podpisana 29 czerwca 2023 roku. Termin realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy. Wykonawcą zadania jest firma INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o. Zmiany organizacji ruchu uzależnione będą od postępu wykonywanych prac.

Kwota inwestycji to 4 462 119,40 złotych. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z programu Polski Ład w wysokości 4 239 013,43 zł.