Dobiega końca realizacja projektu pod nazwą „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”, na który miasto uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Całkowita wartość projektu to 3 705 453,81 PLN, a kwota dofinansowania to 3 098 635,70 zł.

W ramach pozyskanych środków wyremontowano kominy i naprawiono elewację pałacu, zamontowano nowe rury spustowe i kosze zlewowe, chroniąc w ten sposób pałac przed nadmierną wilgocią. W ramach prac konserwatorsko-restauratorskich uzupełniono brakujące detale sztukatorskie, zrekonstruowano rzeźbiarsko zniszczone elementy architektoniczne, a następnie częściowo wymalowano elewację. Równocześnie wykonano nowe doprowadzenia wody w systemie zamkniętym do pałacowych fontann. Nadal trwają prace konserwatorskie figur, mis i waz żagańskich fontann, które niebawem zostaną zamontowane w przygotowanych już odpowiednio miejscach.

W ramach projektu zmodernizowano dodatkowo salę Inter – zakupiono nowy projektor umożliwiający projekcje filmów 3D, zakupiono okulary 3D, konsolę, system dźwiękowy, ekran. Dodatkowo zmodernizowano instalację i wentylację w pomieszczeniu.