Ogłaszamy ostateczną listę projektów, spośród których w dniach od 1 do 14 września mieszkańcy Żagania wybiorą te, które miasto zrealizuje w roku 2024. W wyniku odwołań uwzględniono dwie dodatkowe propozycje mieszkańców, dzięki czemu w tym roku będzie można wybierać spośród 12 zadań. Przypominamy, że można głosować na na jedno zadanie nieinwestycyjne oraz jedno inwestycyjne. Pula środków, jaką otrzymali do rozdysponowania mieszkańcy, wynosi 650 tysięcy złotych.

Oto zadania inwestycyjne spełniające zapisy regulaminu Żagańskiego budżetu obywatelskiego 2024:

Zadania nieinwestycyjne:

Głosujemy w formie elektronicznej (za pośrednictwem strony zagan.konsultacjejst.pl) lub papierowej – ankieta dostępna poniżej. Wypełniony i podpisany druk należy złożyć następnie w punkcie podawczym magistratu. Aby ułatwić Państwu decyzję na stronie budżetu przygotowano prezentacje projektów.

Ankieta do pobrania