Na zaproszenie burmistrza Andrzeja Katarzyńca oraz przewodniczącego Rady Miasta Żagań Adama Matwijowa do urzędu przyszło prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Żagań. Gospodarze miasta omówili z gośćmi szczegóły drugiej sesji oraz zakres pracy, jaka czeka młodych samorządowców. Burmistrz zadeklarował, że w przyszłorocznym budżecie znajdą się środki, którymi rada będzie mogła dysponować, realizując ważne dla młodych działania. Dodatkowo miasto zapewni radzie pomieszczenie w Pałacyku przy ul. Jana Pawła II 15, gdzie będzie można się spotykać w przerwach pomiędzy posiedzeniami rady.

Przypominamy, że Młodzieżowa Rada Miasta Żagań zaprzysiężona została 20 czerwca 2023 roku w trakcie pierwszej sesji. Wybrano wówczas prezydium organu, którego przewodniczącym został Kacper Dziurawiec, wiceprzewodniczącymi Zuzanna Dziedzic i Michał Sula, sekretarzem Milan Madera. Druga sesja MRM odbędzie się 7 września 2023 roku.