15 września opublikowano wyniki 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. 1732 jednostkom samorządu terytorialnego przyznano dofinansowanie na realizację 2035 inwestycji. Wśród dofinansowanych zadań znalazł się projekt żagański zakładający kompleksową termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 oraz budynku Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu. Szacunkowa wartość tej inwestycji wyniesie 5 milionów złotych, a pozyskane dofinansowanie aż 4 900 000 złotych!

W ramach projektu wymienione zostaną okna i drzwi w obu budynkach przedszkoli. Dodatkowo wykonana zostanie izolacja termiczna ścian fundamentowych i cokołowych, stropodachu oraz ścian. W MP nr 3 wykonane zostanie zadaszenie nad wejściem, schody zewnętrzne, nowe kraty i balustrady, rynny i rury spustowe, opaska wokół budynku, remont kominów, nowa instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja, oświetlenie, instalacja fotowoltaiczna, instalacja elektryczna w kotłowni, instalacja zasilania urządzeń wentylacji klimatyzacji. W MP nr 5 wykonana zostanie izolacja termiczna stropu piwnicznego i obniżenie posadzki w pomieszczeniu kotłowni, termoizolacja stropu pod strychem, remont pokrycia dachowego, remont schodów zewnętrznych, nowe rynny i rury spustowe, opaska wokół budynku, remont kominów, nowa instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji, oświetlenia i fotowoltaiki, nowa instalacja elektryczna w kotłowni i cały system sterowania urządzeniami.

Planowany termin zakończania realizacji projektu – 31 grudnia 2025 roku.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Żagania, ponieważ zastosowane rozwiązania pozwolą na redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Termomodernizacja zagwarantuje również oszczędności w utrzymaniu obu placówek, a dzieciom korzystającym z pomieszczeń zapewni bezpieczeństwo i ciepło.

Lista samorządów, którym przyznano wsparcie jest dostępna na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Zgodnie z regulaminem programu, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi wstępne promesy inwestycyjne dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie dziewięciu miesięcy od ich otrzymania.