Planowane do doświetlenia przejścia dla pieszych na Żaganny

Kolejne dwa żagańskie projekty otrzymały dofinansowanie! W ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg pozyskaliśmy 237 905 złotych na przebudowę ulicy Młynarskiej w zakresie drogi pieszo-rowerowej, co stanowi 80% szacunkowej wartości tego zadania. Otrzymaliśmy również 52 198,26 złotych na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na ulicy Żaganny przy galerii A Centrum i przy punkcie przesiadkowym. Oczywiście dodatkowo obniżone zostaną krawężniki oraz odmalowane przejścia dla pieszych.

Więcej o programie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.