Trwa remont nawierzchni ulicy Lotników Alianckich. Na zadanie to pozyskaliśmy 1 797 233 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita kwota projektu wynosi 2 567 477,12 złotych (wkład własny szacowany na 770 244,12 złotych). Wykonawca zapewnia, że w ciągu miesiąca postara się zakończyć inwestycję.

W ramach inwestycji przebudowana została droga o długości 413,4 mb, ciągi piesze o długości 350 mb, wybudowana kanalizacja deszczowa z montażem studzienek ściekowych, studni betonowych oraz pozostałej infrastruktury odwadniającej. Trwają ostanie prace związane z nawierzchnią nowej ulicy i budowa części chodników.

Inwestycję realizujemy dzięki dofinansowaniu z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg