26 września 2023 roku członkowie Związku-Powiatowo Gminnego Powiatu Żagańskiego  podjęli uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu “Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego na terenach po PGR-owskich oraz zakup 3 autobusów klasy MINI”. Związek otrzymał 2 miliony dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (edycja szósta – PGR) na zakup trzech nowych autobusów do obsługi tras powiatowych. Pozyskane środki mają stanowić aż 98% wartości pojazdów. Dzięki podjętej dziś uchwale zarząd związku rozpocznie procedurę przetargową i wyłoni dostawcę autobusów. Burmistrz Andrzej Katarzyniec oraz wójtowie pozostałych gmin wchodzących w skład związku podjęli uchwałę jednogłośnie.

Głównym celem zakupu nowoczesnych busów jest zwiększenie dostępności terenów po PGR-owskich. Ze względu na wyśrubowane normy spalania silników EURO VI, mały rozmiar pojazdów, a także brak konieczności kosztownego ich serwisowania możliwy będzie rozwój połączeń przy jednoczesnych ograniczeniu kosztów. Przyczyni się to do ograniczenia zjawiska wykluczenia komunikacyjnego i pozwoli na zwiększenie dostępności społecznej mieszkańców tych obszarów.

Zwiększy się również znacząco komfort podróży. Nowe pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, a także wyposażone m.in. w wewnętrzną i zewnętrzną informację pasażerską, klimatyzację i gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych oraz monitoring. Tabor planuje się skierować na linie obejmujące również dowozy do stacji kolejowych (kursy skomunikowane z pociągami), a także zakładów pracy.