Dziś 40-lecie pracy zawodowej obchodzi Teresa Łapczyńska, skarbnik Żagania. Pani Teresa rozpoczęła pracę w magistracie 1 października 1983 roku, całe zawodowe życie poświęcając administracji samorządowej. Swoje pierwsze kroki stawiała w Wydziale Gospodarki Terenowej, Handlu i Usług jako referent. Po roku rozpoczęła pracę w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roli inspektora, by po 6 latach objąć stanowisko kierownika wydziału, a następnie jego naczelnika. 1 czerwca 1996 roku Teresa Łapczyńska powołana została na stanowisko Skarbnika Miasta Żagań, do dziś dbając o budżet i finanse miasta.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec pogratulował Teresie Łapczyńskiej wyjątkowego jubileuszu, za którym stoi przede wszystkim ogromna wiedza i doświadczenie. Przełożony podziękował za owocną współpracę, merytoryczne wsparcie oraz zaangażowania w pracę. Do życzeń dołączyli również Sebastian Kulesza, zastępca burmistrza Żagania oraz Anita Staszkowian, sekretarz miasta.

Gratulujemy jubileuszu 40-lecia pracy w żagańskim magistracie, dziękując za codzienne wsparcie i troskę o finanse miasta.