3 października burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie „Strefy zabaw i sportu przy PSP 2 w Żaganiu”, zadania finansowanego z budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw wraz ze strefą relaksu (siłownia plenerowa), utwardzenie terenu matą bezpieczną, montaż elementów (zestawu zabawowego “duża forteca”, podwójnej huśtawki, huśtawki “ważka”, trzech bujaków), montaż urządzeń strefy relaksu (biegacza i orbiteka, prasy nożnej i stepera, wyciągu górnego i krzesła, poręczy i drążka, prostownika i roweru. Zadanie zakłada również montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci oraz tablicy regulaminowej.

Elektroniczne składanie ofert wyznaczono do 18 października 2023 roku do godziny 10.00. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 18 października 2023 roku o godzinie 10.30.

Zadanie należy zrealizować w terminie 2 miesięcy od zawarcia (podpisania) umowy.

Postępowanie jest prowadzone na stronie https://ezamowienia.gov.pl

Link do strony postępowania :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b13ecd35-611e-11ee-9aa3-96d3b4440790