Otrzymaliśmy informację, że kolejny żagański projekt o dofinansowanie otrzymał pozytywną ocenę. Tym razem Żagań pozyskał 2 077 664 złotych na budowę drogi na ulicy Kazimierza Wielkiego zlokalizowanej na obszarze największego osiedla domków jednorodzinnych w mieście. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dzięki pozyskanym środkom wykonana zostanie nawierzchnia drogi o długości 432 mb z kostki betonowej, wybudowana kanalizacja deszczowa (28 studzienek ściekowych z osadnikami, 7 studni rewizyjnych), nowe oznakowanie drogowe pionowe i poziome, zamontowanych zostanie 7 lamp LED, powstanie chodnik o długości 408 mb po lewej stronie ulicy oraz 241 mb chodnika po prawej stronie ulicy.

Nawierzchnia drogi to grunt, który jest w bardzo złym stanie z licznymi ubytkami, nierównościami, koleinami oraz brakiem kanalizacji deszczowej. Budowa nowej nawierzchni będzie miała znaczący wpływ na poprawę jakości życia i zachowanie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Żagania, jak i osób przyjeżdżających do miasta. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 3 031 404,20 złotych.