Fragment murów miejskich w Żaganiu

Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich rozpocznie się dzięki kolejnemu z dofinansowań, które otrzymał Żagań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 490 tysięcy złotych pozwoli na renowację zabytkowych murów przy ulicy Łużyckiej, na odcinku około 52 m² mieszczącym się w podwórzu jednej z kamienic.

O renowację murów miejskich żagański magistrat walczył, zgłaszając do rządowego programu odbudowy zabytków aż trzy projekty naprawy obiektu. Dofinansowanie otrzymał jeden z nich, który pozwoli rozpocząć prace przy zabytku i powstrzyma jego dalsze, niekontrolowane niszczenie.

W ramach pozyskanych środków planowane są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku. Usunięte zostaną krzewy porastające mur, zabezpieczone korony murów, odtworzone zawalone fragmenty i konserwacja całego wytypowanego odcinka. Całkowita wartość projektu szacowana jest na 500.000 złotych.