Nowe oświetlenie uliczne

Do 20 grudnia 2023 roku wykonana zostanie kolejna inwestycja w oświetlenie drogowe w mieście. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę z firmą IT Partner z Żagania na budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Tartakowej. Postawione zostaną cztery nowe lampy energooszczędne typu LED oraz wykonana podziemna linia kablowa o długości 100 metrów. Koszt inwestycji wyniesie 55.680 złotych i stanowi kolejny element poprawy infrastruktury oświetlenia drogowego w naszym mieście. W latach 2020-2023 wymieniono 631 opraw lamp ulicznych na nowe ledowe oraz 29 na nowe sodowe. Łączna wartość inwestycji w oświetlenie drogowe w Żaganiu wyniosła do dziś 1 238 581 złotych.