Komunikat

W związku z pojawiającymi się informacjami o zwiększonej liczbie niebezpiecznych zdarzeń  z udziałem wilków, apelujemy do mieszkańców o ostrożność w trakcie pobytu w lesie. Zwiększająca się populacja wilka sprawia, że coraz częściej dochodzi do kontaktówtych dzikich zwierząt z ludźmi, również na terenach, na których wilki od dawna nie były widywane.

W związku z pojawiającymi się medialnie komunikatami prosimy, aby:

  1. właściciele psów zapewnili swoim pupilom odpowiednią opiekę i warunki, w których są trzymane (należy przestrzegać obowiązującego zakazu puszczania psów bez możliwości ich kontroli w lesie),
  2. zabezpieczać pojemniki na odpady przed dostępem zwierząt (odpady spożywcze mogą się stać łatwym pokarmem dla dzikich zwierząt i zachęcać je do odwiedzania siedzib ludzkich),
  3. bezwzględnie przestrzegać zakazu zabierania ze środowiska dzikich zwierząt w celu ich przetrzymywania.

Zachęcamy do zapoznania się z biologię tego gatunku, jego rolą w ekosystemie, a także etiologią konfliktów wilka z człowiekiem oraz do rozpowszechniania tej wiedzy wśród lokalnej społeczności.