Informujemy, że w dniach 10.11.2023 r. – 16.11.2023 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były działające na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie, której dotyczy przedmiotowy projekt.

Opinię lub uwagę do przedmiotowego projektu uchwały można było złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań, w formie elektronicznej k.komar@um.zagan.pl, ustnie do protokołu w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań lub telefonicznie pod nr tel. 68 477 10 28.

Do dnia 16.11.2023 r. do Urzędu Miasta Żagań nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu aktu prawa miejscowego, jego treści zapisów merytorycznych i przyjętych rozwiązań.

Projekt uchwały, o którym mowa wyżej, zostanie przekazany do Biura Rady Miasta Żagań celem oddania pod obrady Rady Miasta Żagań.

Protokół z 17 listopada 2023 r.

Zarządzenie nr 311

Projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Formularz konsultacji