Otwarty konkurs ofert

Informujemy, że zarządzeniem nr 344/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Żagań, w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.”

Poniżej znajdziecie Państwo zarządzenie i ogłoszenie o konkursie, załączniki oraz wzory ofert i sprawozdań.

Zarządzenie nr 344

Ogłoszenie o konkursie

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

Wzór oferty

Wzór sprawozdania