Informujemy, że zarządzeniem nr 345/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie

  • piłki nożnej,
  • piłki ręcznej,
  • piłki siatkowej,
  • sportów siłowych,
  • sportów walki,
  • sportów wodnych,
  • lekkoatletyki.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

Zarządzenie nr 345

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania