Na zaproszenie gospodarza miasta odbyło się w magistracie posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które otworzył Sebastian Kulesza, zastępca burmistrza Żagania. Spotkanie dotyczyło opracowania procedur postępowania w przypadku obecności wilka na terenie miasta. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele lokalnych nadleśnictw (panowie Ireneusz Deptuch i Jacek Karwański), pan Hubert Nadborski z Polskiego Związku Łowieckiego, pani Magdalena Borkowska z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz mjr Jarosław Łoboś z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Szacuje się, że rosnąca populacja wilka wynosi w tej chwil na terenie byłego województwa zielonogórskiego około 600 osobników. Zmniejszenie populacji dzika przez ASF powoduje, że głodne wilki mogą zacząć wkraczać na obrzeża miasta. Aby skutecznie reagować na takie sytuacje, opracowano dziś wspólnie procedury postępowania w takiej sytuacji. Leśnicy apelowali o niedokarmianie zwierząt dzikich i niepozostawianie pokarmów w okolicach posesji (szczelne zamykanie wszelkich odpadów). Podkreślano również, aby zaprzestać wyprowadzania psów do lasów oraz samotnych spacerów dzieci po terenach leśnych. Należy również zabezpieczać zwierzęta domowe na terenie gospodarstw zlokalizowanych przy lesie.

Uczestnicy spotkania podkreślali, aby nie dotykać i nie przetrzymywać zwierząt dzikich w gospodarstwach domowych. Zbłąkane zwierzę należy bezzwłocznie wypuścić, dając mu szansę ucieczki. W przypadku wilka o jego obecności należy powiadomić najbliższy komisariat policji lub straży gminną.