Gmina Żagań o statusie miejskim zrealizowała projekt “Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020. Na wymianę źródeł ciepła w 100 mieszkaniach komunalnych pozyskaliśmy 1 milion złotych.

W miejsce starych pieców węglowych zamontowano urządzenia grzewcze na paliwo stałe o klasie czystości 3 lub niższej wg normy PN-EN 303-5-2012 – dokładnie 147 pieców kaflowych, 24 trzony kuchenne i 28 etażowych kotłów węglowych.

Wymieniliśmy piece w mieszkaniach komunalnych, aby:

  • poprawić komfort życia najemców mieszkań komunalnych,
  • obniżyć poziom niskiej emisji na terenie Żagania,
  • zwiększyć liczbę gospodarstw z lepszą klasą zużycia energii,
  • zmienić sposób ogrzewania mieszkań komunalnych.

Projekt zrealizowano w ramach konkursu RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna. Całkowita wartość projektu wynosi 2 024 661,50 złotych.