Żagański Pałac Książęcy został wybudowany na miejscu trzynastowiecznego zamku książęcego, zniszczonego w 1495 roku. Ostateczną bryłę – wielkiego trójskrzydłowego gmachu – nadano mu w okresie baroku.

Od lat żagański samorząd stara się o renowację obiektu i przywracanie mu dawnej świetności. Dzięki kolejnym unijnym funduszom wykonano remonty przypałacowych fontann, doposażono salę kinową, wyremontowano kominy i rynny oraz zadbano o nowoczesny system obsługi turystycznej – spacer wirtualny, audio przewodniki, monitorów rozmieszczonych na terenie obiektu, na których można dowiedzieć się więcej o zwiedzanym obiekcie. O wszystkich wykonanych w ramach projektu zadaniach poinformował w trakcie spotkania z dziennikarzami burmistrz Andrzej Katarzyniec.

Celem projektu „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu” było zwiększenie ruchu turystycznego w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i odrestaurowane elementy infrastruktury parkowej i pałacowej.

W trakcie realizacji projektu Gmina Żagań o statusie miejskim wykonała:

– prace remontowo-budowlane i konserwatorskie w zakresie zachowania dziedzictwa budynku Pałacu (remont kominów, opierzenia, rekonstrukcja maszkaronów, montaż rynien, rur spustowych wraz z koszami),

– prace remontowo-budowlane i konserwatorskie elementów architektury parkowej (remont 4 fontann w parku – fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie),

– zakup technologii informacyjno-komunikacyjnych (sprzętu, aplikacji TIK, czyli przewodnika multimedialnego, wirtualnego spaceru po obiektach, audio przewodników, wirtualnej gry panoramicznej i terenowo-panoramicznej oraz treści cyfrowych niezbędnych do świadczenia nowych usług turystycznych),

– zakup i montaż wyposażenia wystawienniczego oraz wyposażenia sali kinowej (projektor 2D/3D, ekran, system nagłośnienia oraz okulary interaktywne).

Na projekt ten miasto Żagań uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego – Lubuskie 2020. Całkowita wartość projektu to 3 705 453,81 złotych, a kwota dofinansowania to 3 098 635,70 złotych.

Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego przeprowadzoną inwestycję.