28 grudnia 2023 roku radni miejscy przyjęli projekt budżetu na przyszły rok. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował za jego przyjęcie podkreślając, że jest to budżet zrównoważony, a potrzeby miasta ogromne. Zapisane w projekcie zadania obejmują największe i najważniejsze inwestycje, które będą realizowane głównie w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne. Na finansowanie przyszłorocznych inwestycji zaplanowano 27.011.519,77 złotych, w tym:

* 24.399.433,40 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład,
* 2.412.086,37 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
* 200.000,00 zł z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

Jakie zadania planujemy wykonać w przyszłym roku? Zabezpieczyliśmy środki na:

– budowę ulicy Chopina i Kazimierza Wielkiego,

– przebudowę ulicy Pułaskiego, Mickiewicza, Młynarskiej w zakresie drogi pieszo-rowerowej, odcinka ulicy Brodatego,

– wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Starowiejskiej od nr 2 do nr 18,

– przebudowę niecki basenowej kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości,

– pierwszy etap budowy cmentarza komunalnego,

– budowę oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ulic Lubuskiej, Śląskiej i Ks. Żaganny,

– budowę doświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Szprotawskiej i Libelta,

– pierwszy etap rewitalizacji Ratusza w Żaganiu,

– rewitalizację części zabytkowych murów miejskich,

– modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Hali Sportowo-Widowiskowej (przy ul. Kochanowskiego),

– budowę placu zabaw i siłowni przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Żaganiu,

– budowę strefy zdrowia i sportu dla małego i dużego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7,

– remont skateparku nad Bobrem,

– termomodernizację obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu,

– przebudowę ulicy Dolnej.

Planujemy również opracować dokumentację, dzięki której możliwe będzie pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych na miejskie inwestycje:

  1. przebudowy ul. Brzozowej,
  2. przebudowy ul. Jarzębinowej – etap II,
  3. budowy ul. Porzeczkowej,
  4. przebudowy ul. Żarskiej (okolice jednostki wojskowej),
  5. modernizacji oświetlenia bulwaru nad Bobrem
  6. modernizacji oświetlenia drogowego ul. Warszawskiej.

Budżet Żagania na rok 2024 zaplanowano na poziomie ponad 154 milionów złotych.

W roku 2024 zaplanowano również uruchomienie trzeciej edycji miejskiego programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na urządzenia grzewcze zasilane gazem, energią elektryczną lub pompę ciepła.