Przystań na Bobrze

26 grudnia 2023 roku Burmistrz Miasta Żagań podpisał zarządzenie o ogłoszeniu stanu alarmu przeciwpowodziowego dla Żagania w związku z przekroczeniem stanu alarmowego na Bobrze. W wyniku intensywnych opadów i gwałtownych roztopów poziom Bobru w ostatnich dniach znacznie się podniósł. Stan rzeki jest monitorowany przez służby, aktualny stan wody wynosi 422 cm (stanowisko pomiarowe przy głównym moście) i od wczoraj zaczyna spadać.

Jednym ze skutków kumulacji ogromnej ilości wody jest porwanie przez ostry nurt rzeki przystani kajakowej zlokalizowanej przy Kępie Ludwika. Wykonawca inwestycji został zobowiązany do wyciągnięcia przystani oraz jej ponownego zakotwienia w miejscu docelowym. Z przeprowadzonych konsultacji ze służbami wynika, że nie jest aktualnie możliwe jej wyciągniecie – biorąc pod uwagę warunki hydrologiczne (w tym kumulację wody zrzuconej ze zbiornika Pilchowice) oraz postęp prac przy budowie mostów, podjęcie elementów przystani przez dźwig jest zbyt ryzykowne. Gdy prąd osłabnie, będzie możliwe skierowanie łodzi z odpowiednim sprzętem. Lokalizacja przystani kajakowych była konsultowana z kajakarzami oraz odpowiednimi służbami. Sytuacja jest wyjątkowa, prosimy o zachowanie ostrożności w pobliżu rzek oraz niewchodzenie na drugą przystań, dopóki stan wody się nie unormuje.