Zakończyliśmy i odebraliśmy prace konserwatorskie i malarskie sklepienia kaplicy w Żagańskim Pałacu Kultury. Zrekonstruowano sklepienie sali na podstawie zachowanych fragmentów polichromii oraz historycznych fotografii. W ramach zadania wykonano również usunięcie odspojonych partii wtórnych warstw malarskich, uzupełnienie ubytków w strukturze muru, rekonstrukcje tynków.

Zadanie zostało wykonane przez firmę Usługi budowlane Jacek Girtler specjalizującą się m.in. w konserwacji dzieł sztuki ze specjalnością malarstwo i rzeźba.

Koszt zadania wyniósł 126 000 złotych. 51 000 złotych otrzymaliśmy w ramach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu Województwa Lubuskiego.