Komunikat

Informujemy, że w dniu 28 marca 2024 roku Rada Miasta Żagań Uchwałą nr LXXV/553/2024 przyjęła Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031. Zachęcamy do zapoznania się z Programem.

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031