25 kwietnia 2024 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem – I etap”, dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Metropolis Biuro Architektoniczne ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin oraz na  podstawie projektu budowlanego zamiennego sporządzonego przez spółkę Agraria z Warszawy. Inwestycja planowana jest w kompleksie zabytkowego Kąpieliska Miejskiego przy ul. Niepodległości 6, na działkach o numerach ewidencyjnych 812 i 813 położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Żagań. Inwestycja będzie realizowana na terenie zespołu pałacowo-parkowego, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr L-116 /A. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie nadzoru i badań archeologicznych oraz konserwatorskich w trakcie trwania inwestycji.

Termin elektronicznego składania ofert  został wyznaczony do 16 maja 2024 r. do godziny 10.00. Elektroniczne otwarcie ofert zaplanowano na 16 maja 2024 r. od godziny 10.30.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie rządowej:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-37869479-023a-11ef-b21f-3ab44b58c1d6