Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w mieście Żagań obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II informuje, co następuje:

  • 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.05.2024 r. ( środa ) do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 3,

– Nr 2, w liczbie 1,

– Nr 3, w liczbie 3,

– Nr 4, w liczbie 1,

– Nr 5, w liczbie 2,

– Nr 7, w liczbie 4,

– Nr 8, w liczbie 2,

– Nr 10, w liczbie 4,

– Nr 11, w liczbie 2,

– Nr 12, w liczbie 1,

– Nr 13, w liczbie 2.

  • 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.05.2024 r. ( czwartek ) o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Żagań, ul. Szprotawska 4,  pokój nr 165

  • 3

W dniu 16.05.2024 r. ( czwartek ) o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Żagań ul. Szprotawska 4,  pokój nr 165 odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:

– Nr 14.

  • 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.