Konsultacje społeczne

W ramach trwających konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rynek, Ratuszowa w Żaganiu w dniu 07.06.2024 r. odbędzie się spotkanie online. Link do spotkania meet.google.com/vem-tysg-juu

Projekt planu obejmuje teren działki 822/13 i przewiduje tam zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z funkcją usługową jako uzupełniającą.

Wszelkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej https://bip.zagan.pl/428/4847/Konsultacje_spoleczne_w_sprawie_projektu_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_w_rejonie_ulic_Rynek_2C_Ratuszowa_w_Zaganiu/