Dom Wdowi (Urząd Miasta Żagań)

Działając na podstawie art.28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) Burmistrz Miasta Żagań publikuje Raport o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim za 2023 rok.

Raport o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim za 2023 rok