Home AKTUALNOŚCI
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych w 2024 roku

Informujemy, że zarządzeniem nr 344/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej...

Nowe przystanie kajakowe szansą na rozwój turystyki wodnej

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu wybudowaliśmy w Żaganiu dwie przystanie wodne na Bobrze - pomosty z podestami oraz rynnami spustowymi do wodowania kajaków lub łodzi. Nowo powstała infrastruktura pozwoli wykorzystać walory krajoznawczo-przyrodnicze rzeki Bóbr i uatrakcyjni...

Szukamy domu dla Oziego i Tofika

Na prośbę rodziny osoby, która ze względów zdrowotnych nie może opiekować się dwoma psami, poszukujemy nowego opiekuna dla dwóch psów - małego Oziego i większego Tofika. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt z właścicielem...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania...

Modernizujemy skatepark – szukamy wykonawcy

28 listopada 2023 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację skateparku oraz placu zabaw na bulwarze nad Bobrem”. Zakres inwestycji obejmuje demontaż wszystkich elementów istniejącego skateparku (bez nawierzchni) wraz z...

Konkurs ofert na prowadzenie klubu abstynenta w 2024 roku

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Żagań, wraz...

29 listopada planowana naprawa sieci na Moczyniu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu 29 listopada br. prowadzone będą prace naprawcze. W godzinach od 10.00 do 14.00 wystąpią przerwy w dostawie wody...

Pływacki weekend Żagańskich Boberków

26 listopada zawodnicy Stowarzyszenia Pływackiego „Żagańskie Boberki” spędzili na pływalniach we Wrocławiu i Wolsztynie. Jakub Kowalczyk reprezentował klub sportowy na Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Wolsztyna. Przepłynął tam dwa dystanse stylem grzbietowym...

1 grudnia ruszają nowe połączenia autobusowe z Żagania

Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Żagańskiego informuje o nowych połączeniach, jakie pojawią się w rozkładzie jazdy autobusów w powiecie od 1 grudnia 2023 roku. Uruchomiona zostanie wówczas linia nr 17 z Żagania i Gozdnicy przez strefę...

Ogłaszamy przetarg na przebudowę ulicy Młynarskiej

22 listopada burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Młynarskiej w zakresie drogi pieszo-rowerowej, czyli wykonanie ścieżki rowerowej od ulicy Żarskiej do ulicy Długosza, a wzdłuż ulicy Młynarskiej ciąg...