Uwaga komunikat

Osoby pobierające dotychczas zasiłki w kasie proszone o kontakt z urzędem

Przypominamy, że kasa Urzędu Miasta w Żaganiu pozostaje nieczynna do odwołania. Prosimy osoby pobierające dotychczas w kasie dodatek mieszkaniowy (7 kwietnia) oraz dodatek energetyczny (9 kwietnia) o kontakt z Wydziałem Świadczeń Społecznych (tel. 68...
Uwaga komunikat

Nowy harmonogram odbioru odpadów

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 roku na terenie Żagania obowiązywał będzie nowy harmonogram odbioru odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące terminów odbioru każdej z frakcji odpadów dostępne są na naszej stronie oraz na www.bip.zagan.pl Prawobrzeżna strona...

Kolejne maseczki na bezpieczne święta

Informujemy, że w najbliższy czwartek 1 kwietnia 2021 roku rozdawana będzie kolejna partia maseczek (20 tysięcy sztuk), które w godzinach od 14.00 do 17.00 można będzie odebrać w siedmiu punktach Żagania. Środki ochrony osobistej...
Komunikat

Czas na wniosek o świadczenie wychowawcze

Burmistrz Miasta Żagań przypomina, że obecne świadczenie wychowawcze (500+) przyznane jest do 31 maja 2021 roku. W celu kontynuacji wypłaty świadczenia należy do 30 czerwca złożyć wniosek. Od 1 lutego do 31 marca wnioski...
Uwaga komunikat

Konsultacje w sprawie diagnozy dla naszego obszaru funkcjonalnego

W ubiegłym roku Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny (miasto Żary i Żagań oraz gminy wiejskie Żary i Żagań) został rozszerzony o Gminę miejsko-wiejską Iłowa. 8 stycznia 2020 roku burmistrzowie i wójtowie 5 gmin podpisali stosowne Porozumienie...
Współpraca w zakresie opieki społecznej

Współpraca w zakresie opieki społecznej

25 marca burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z kierownikiem OPS Piotrem Puchalskim spotkał się z włodarzami Żar, Danutą Madej oraz Olafem Napiórkowskim, aby omówić możliwości współpracy obu miast w zakresie pomocy społecznej. Rozmawiano o możliwości...
video

Wspólnie zaplanujmy przestrzeń osiedla Bema-Sosnowa

Informujemy, że 24 marca 2021 roku z inicjatywy burmistrza Andrzej Katarzyńca zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bema-Sosnowa. Planowane działania będą miały...

Postępowanie publiczne na przebudowę ulicy Prusa

23 marca 2021 roku Andrzej Katarzyniec wszczął  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę nawierzchni ulicy Prusa w Żaganiu”. Projekt dotyczy przebudowy nawierzchni ciągów jezdnych, pieszo-jezdnych oraz nawierzchni dojść i zjazdów do posesji. Inwestycja...

Żagań oddaje hołd – na ziemi i w powietrzu

24 marca 2021 roku odbyły się w Żaganiu uroczystości 77 rocznicy Wielkiej Ucieczki. Zebrani na terenie Muzeum Obozów Jenieckich oddali hołd jeńcom, którzy spośród wszystkich wartości za najważniejsze uznali wolność i honor. Pięćdziesięciu z...
Uwaga komunikat

Nie wyrzucaj danych na śmietnik, dopóki ich nie zniszczysz

Szanowni mieszkańcy! Ponieważ służby porządkujące miasto informują o powtarzających się sytuacjach, w których w okolicach kontenerów na odpady znajdowane są dokumenty z danymi osobowymi przypominamy, że wszelkie dokumenty stanowią źródło wiedzy dla osób nieuprawnionych i...