Fundusz regionalny dla organizacji pozarządowych

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych: ochrona praw człowieka; działanie na...

Ostrzeżenie o możliwym oblodzeniu

IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubuskiego w związku z możliwym oblodzeniem. Prognozuje się, że dzisiaj od godziny 22:00 roku do jutra do godz. 08:00 nastąpi zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach...

Odśnieżajmy chodniki w trosce o nasze bezpieczeństwo

W związku z ostatnimi opadami śniegu przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości, którzy są odpowiedzialni za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż nieruchomości. Art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i...

Przyjęto Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Burmistrz Miasta Żagań zawiadamia o przyjęciu dokumentu – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żagań wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienia udziału społeczeństwa. Działając zgodnie z art. 43 ustawy z...

Szansa dla młodych na własną firmę

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację osób w wieku 18-29 lat do projektu unijnego „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”. Jego celem jest wzrost aktywności zawodowej mieszkańców...

Kalendarium zadań zrealizowanych w 2020 roku

Pomimo pandemii, pod której znakiem minął rok 2020, przyniósł on wiele ważnych dla Żagania zmian. Pierwszy raz od 2008 roku zrealizowano inwestycje drogowe przy wsparciu środków z funduszy zewnętrznych. Dwa nasze wnioski dotyczące zadań...

Wyniki audytu w PSP 1 w Żaganiu

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w prasie, jakoby kontrola przeprowadzona w PSP nr 1 w Żaganiu wykazała jedynie drobne błędy w dokumentacji, zaś protokół nie zawierał żadnych wniosków oraz zaleceń, przedstawiamy Państwu...

Punkty szczepień przeciwko COVID-19 w Żaganiu

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia w połowie stycznia 2021 roku rozpocznie się program szczepień Polaków przeciwko COVID-19. Przygotowana w tym celu procedura zakłada: rejestrację – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe...

Gratulujemy, życząc sukcesów w pracy z dziećmi

Od pierwszego września 2020 roku Miejskie Przedszkole nr 2 oraz Miejskie Przedszkole nr 3 funkcjonują jako Zespół Przedszkolny nr 2 i 3. Stanowisko dyrektora Zespołu powierzono do końca roku 2020 pani Bożenie Świderskiej. W...

Półkolonie w “Piątce”

Rozpoczęły się ferie. W tym roku są one inne, z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące możliwości wspólnego przebywania najmłodszych. W oparciu o obowiązujące przepisy półkolonie odbędą się w tym roku tylko w Publicznej Szkole...