Amerykańscy żołnierze z wizytą w urzędzie

2 grudnia 2019 roku burmistrzowie Żagania Andrzej Katarzyniec oraz Sebastian Kulesza wspólnie z sekretarz powiatu Iwoną Hryniewiecką spotkali się z dowódcą 2 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (2 ABCT-Armored Brigade Combat Team) płk Jeremym S....

Otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie pomocy społecznej

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 326/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej...

Kontynuacja prac na ulicy Ratuszowej

Informujemy, że w dniach od 2 do 3 grudnia 2019 roku na ulicy Ratuszowej ŻWiK będzie prowadził prace remontowe, w związku z tym możliwe będą utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie...

Debata na temat przemocy w rodzinie

27 listopada w pałacyku przy ul. Jana Pawła II w Żaganiu odbyła się debata społeczna o „Przemocy w rodzinie”. Debata realizowana była przez przedstawicieli Policji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu. W spotkaniu...

Żagańska kartka bożonarodzeniowa

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 294/2019 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową dokonano przeglądu prac biorących udział w konkursie. Poprosiliśmy dzieci z żagańskich szkół...

Zmiany organizacji ruchu w okolicy cmentarza komunalnego

Od 28 listopada 2019 roku zmianie uległa organizacja ruchu w rejonie cmentarza komunalnego w Żaganiu. Na prośbę mieszkańców wprowadziliśmy możliwość czasowego postoju przed cmentarzem, aby odblokować stale zajęte miejsca w okolicy żagańskiej nekropolii. Od...
video

XIII sesja Rady Miasta Żagań

XIII sesja Rady Miasta Żagań odbyła się 28 listopada 2019 roku. Wzięło w niej udział 21 radnych. W jej trakcie podjęto uchwały dotyczące m.in. udzielenia dotacji w wysokości 56 586 złotych dla Województwa Lubuskiego...

Prace nad trasą “Żagańskie Dziedzictwo Księżnej Doroty” są na ukończeniu

Towarzystwo Przyjaciół Żagania dokonało inwentaryzacji infrastruktury turystycznej zabytków, dzięki czemu opracowany został komplet tabliczek kierunkowych wskazujących drogę do żagańskich zabytków. Istniejąca infrastruktura zostanie uzupełniona o sześć tabliczek kierujących do Pomnika Historii jakim jest Poaugustiański...

Doposażamy miejskie szkoły

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim przekazano szkołom 65.800 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych z zakresu...

Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w pływaniu

21 grudnia 2019 roku od godziny 10.00 zapraszamy na pływalnię Arena na Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w pływaniu organizowane przez Gminę Żagań o statusie miejskim, Lubuski Związek Pływacki oraz Stowarzyszenie Pływackie „ŻAGAŃSKIE BOBERKI”. W zawodach...