Niech 2021 rok przyniesie zdrowie, spokój oraz dużo wzajemnej życzliwości

Szanowni Mieszkańcy Żagania, ostatniego dnia trudnego dla wielu z nas 2020 roku życzę Wam, aby nadchodzący Nowy Rok stał się czasem zrealizowanych planów i spełnionych marzeń. Niech będzie to rok stabilny i przewidywalny. Niech przyniesie...

Rozstrzygniecie konkursów ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

30 grudnia 2020 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął dwa otwarte konkursy ofert. Zarządzeniem nr 366/2020 zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegające na prowadzeniu świetlic...

Stypendyści Marszałka Województwa z Żagania

Zarząd Województwa Lubuskiego po raz 17. przyznał stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa. W roku szkolnym 2020/2021 stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego otrzyma 25 uczniów. Wśród wyróżnionych dzieci znalazło się troje dzieci kształcących się...

Ogłoszenie o konkursie na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" – edycja 2021 W związku z zamiarem złożenia wniosku na środki finansowe na realizację rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu uprzejmie prosi...

Spółka rozwija swój tabor

Miejska spółka MPOiRD pochwaliła się dzisiaj nowym samochodem ciężarowym VOLVO FM w zabudowie śmieciarki. Pojazd posiada trzy komory załadunkowe - komora szersza 10 m³, komora węższa 5 m³ oraz komora z kabiną (windą) 6...

Konkurs na realizację usług opiekuńczych rozstrzygnięty

Informujemy, że Zarządzeniem nr 371/2020 Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych...

Podziemne oblicze miasta

W trakcie realizacji badań archeologicznych przy inwestycji przebudowy ulicy Ratuszowej odkryto korony murów oraz fragmentarycznie zachowane posadzki pierzei kamienic rozebranych w okresie powojennym. Z uwagi na odkryte relikty architektury, przy kontynuacji realizacji zadania, Lubuski...

35 lat pracy dla Żagania

Po 35 latach pracy w Urzędzie Miasta Żagań nadszedł czas pożegnań. Inspektor Kornela Andzel odeszła na emeryturę, odbierając zasłużone podziękowania za lata pracy dla Żagania. W trakcie zawodowej aktywności Pani Andzel zajmowała się gospodarką...

Ruszyła zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2020 roku. Wspólnie ze Sztabem Żagańskiego Pałacu Kultury zachęcamy do pomocy online już dzisiaj! Tym razem Fundacja będzie zbierać pieniądze na zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii,...

Nowy Rok czasem inwestycji dla Żagania

Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań. Sytuację Żagania doskonale odzwierciedla spadek zadłużenia, jakim możemy pochwalić się po dwóch latach pracy. Na koniec 2018 roku nasze miasto było zadłużone na prawie 25 milionów złotych....