Wyjątkowy konkurs pianistyczny kolejny raz w Żaganiu

W dniach 13-14 lutego 2024 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Żaganiu odbędzie się XXVI Ogólnopolski Turniej Pianistyczny im. Haliny Czerny-Stefańskiej. W ramach turnieju odbędzie się również koncert otwarty w...

Trzecia edycja Żagańskiego Programu Wymiany Pieców

Po raz trzeci burmistrz Andrzej Katarzyniec zachęca mieszkańców do wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła w ramach Żagańskiego Programu Wymiany Pieców. W terminie od 24 stycznia do 31 marca 2024 roku magistrat przyjmuje...

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie meteorologiczne prognozujące silny wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu....
Edukacja

1 marca rozpoczynamy nabór do przedszkoli, 18 marca do szkół podstawowych

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rozpocznie się w Żaganiu 1 marca 2024 roku, a do klasy I szkoły podstawowej 18 marca 2024 roku. ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Do...

Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ulicy Zamkowej

Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2024 roku wyłożono do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Zamkowej w Żaganiu. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z...
Płatności wobec miasta

Zachęcamy do korzystania z opłatomatu

Wraz z początkiem roku przygotowywane są nowe decyzje o wysokości należności z tytułu podatku od nieruchomości. Dokumenty niebawem zostaną dostarczone do Państwa domów, a my przypominamy, że zobowiązania wobec magistratu można regulować w następujący...

Opał, który trafi do najbardziej potrzebujących

Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza wspólnie z pracownikami żagańskiego OPS-u rozpoczął dziś nowy program wsparcia skierowany do najbardziej potrzebujących mieszkańców Żagania. Węgiel, który pozostał w gminie z Rządowego Programu zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych,...
Sesja Rady Miasta Żagań

Zawiadomienie o LXXIII sesji Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LXXIII sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 26 stycznia 2024 roku o godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kurlandzkiej. Porządek obrad Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie...

Zgoda samorządów fundamentem nowych inwestycji

17 stycznia 2024 roku w urzędzie miasta w Żarach odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego z wójtami i burmistrzami samorządów tworzących Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny, by zachęcić do szybkiej realizacji złożonych projektów oraz...

Beneficjenci PPGR – do 16 lutego czekamy na oświadczenia

Zgodnie z zapisami § 3 pkt. 3e Umowy darowizny sprzętu komputerowego zawartej z Gminą Żagań o statusie miejskim w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”...