Home AKTUALNOŚCI Page 699

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Łużyckiego Związku Gmin

Uchwała nr 74 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Uchwała nr 74 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagń o statusie miejskim na lata 2012 - 2036

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie strefy...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie dotacji...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Żagań o statusie...

Uchwała nr 72 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Uchwała nr 72 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki oraz klubu dziecięce na terenie Miasta Żagań.

Kontynuujemy projekt INDYWIDUALIZACJI

Od nowego roku szkolnego kontynuujemy we wszystkich szkołach podstawowych zajęcia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Żaganiu" ramach Poddziałania 9. 1. 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie nadania...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Miasta Żagania"

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie udzielenia...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała nr 75 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Uchwała nr 75 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.