Likwidujemy bariery architektoniczne w największych podstawówkach

25 lipca 2023 roku pan Ryszard Pogorzelec z Zakładu Ogólnobudowlanego z Żagania podpisał umowę z miastem na wykonanie robót budowlanych polegających na likwidacji barier...

Nowa nawierzchnia na ulicy Kopernika

8 grudnia 2016 został zakończony remont nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Kopernika w Żaganiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do parkingu sklepu...

Nowy chodnik na ulicy Wodnej

28 czerwca zakończono i odebrano roboty związane z remontem chodnika na ulicy Wodnej, które rozpoczęły się 29 maja 2017 roku. Chodnik będący w złym...
Wnioski

Składamy kolejny wniosek o dofinansowanie

Urząd Miasta Żagań złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej w Żaganiu” w ramach pilotażowego programu Zarządu Województwa Lubuskiego...

E-radni bez ryz papieru

W przyszłym roku radni pięciu gmin, w tym radni miejscy z Żagania zostaną wyposażeni w służbowe tablety. Będzie to możliwe dzięki wspólnemu projektowi „Wdrożenie...
boisko na Długosza

Boisko przy ulicy Długosza wybudowano zgodnie z prawem

W związku z nierzetelnymi informacjami opublikowanymi w Gazecie Regionalnej i powielanymi w przestrzeni publicznej informujemy, że boisko na ulicy Długosza powstało zgodnie z prawem...
Chodnik ul. Kopernika

Wkrótce ruszy przebudowa chodnika przy ul. Kopernika w Żaganiu

15 czerwca 2021 roku Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę dotyczącą zadania pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Kopernika w Żaganiu”. Wykonawcą zadania jest  firma WILEBUD...

Rozpoczynamy termomodernizację Miejskiego Przedszkola nr 2

Rozstrzygnięto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 15a w Żaganiu w ramach...

Żagań nagrodzony za innowacyjne rozwiązania

15 maja 2019 roku Gmina Żagań o statusie miejskim otrzymała od Stowarzyszenia Producentów Cementu tytuł „Dobrego Gospodarza”. Tytuł został przyznany za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań...

Interes miasta najważniejszy

Pomimo sytuacji, która miała miejsce 5 lipca w trakcie XL sesji, zgodnie ze złożoną przez Burmistrza Daniela Marchewki deklaracją, doszło dzisiaj do podjęcia kluczowych...