Kolejne 5 milionów dla Żagania na termomodernizację przedszkoli

15 września opublikowano wyniki 6 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. 1732 jednostkom samorządu terytorialnego przyznano dofinansowanie na...

Powstanie nowe ogrodzenie miejskiego stadionu

Rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja ogrodzenia i ciągów pieszych na stadionie miejskim w Żaganiu - I etap”. Przekazano teren budowy Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu...

Mimo remontu przedszkole przygotowane na przyjęcie dzieci

W Miejskim Przedszkolu nr 2 dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników placówki udało się przygotować pomieszczenia dla każdej z grup przedszkolnych, mimo że prowadzone są jeszcze...

Dzięki unijnym środkom zwiększamy dostępność Zespołu Parkowo-Pałacowego

Dobiega końca realizacja projektu pod nazwą „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”, na który...

Dobiegają końca prace termomodernizacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 2

Trwają intensywne prace remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Żaganiu, które prowadzone są w ramach termomodernizacji obiektu - zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego...

Zmiana organizacji ruchu na ulicach Sosnowej, Klonowej i Świerkowej

W następnym tygodniu rozpocznie się przebudowa ulicy Sosnowej, która stanowi pierwszy etap inwestycji zakładającej również remont ulic Klonowej i Świerkowej. Wykonawca zatwierdził zmianę organizacji...

Likwidujemy bariery architektoniczne w największych podstawówkach

25 lipca 2023 roku pan Ryszard Pogorzelec z Zakładu Ogólnobudowlanego z Żagania podpisał umowę z miastem na wykonanie robót budowlanych polegających na likwidacji barier...
Nowe oświetlenie uliczne

Kolejne lampy uliczne wymienione na ledowe

Burmistrz Andrzej Katarzyniec w ramach zawartego z Eneą Oświetlenie Sp. z o. o w Zielonej Górze porozumienia zlecił modernizację oświetlenia drogowego w rejonie ulicy...
boisko na Długosza

Decyzja o rozbiórce boiska przy ulicy Długosza uchylona

Informujemy, że do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uchylająca zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żaganiu z dnia...

Rozpoczynamy remont skateparku nad Bobrem

20 czerwca przekazano teren skateparku nad Bobrem firmie TRANS-BUD Sp. z o.o. z Żagania, która w ciągu 30 dni wyremontuje znajdujący się tam plac...