Milionowe dofinansowania na inwestycje drogowe

12 września 2019 roku wojewoda lubuski Władysław Dajczak przekazał czeki na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przedstawicielom powiatów żagańskiego, żarskiego oraz krośnieńskiego...
Podpisanie umów z UMWL

W trosce o turystykę i zabytki

W sali konferencyjnej żagańskiego magistratu spotkali się dzisiaj przedstawiciele samorządów, proboszczowie parafii oraz przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej, którzy otrzymali środki na realizację projektów docenionych w...
Parking na ulicy Długiej

Zmiany dotyczące strefy parkowania na ulicy Długiej

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zdecydował, że na najbliższą sesję rady miasta przedłożony zostanie projekt zmian obszaru Strefy Płatnego Parkowania w Żaganiu. Jak zawsze to radni...

Komputery dla biblioteki

Jest nam miło poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” w kwocie 24 065...

Nowa sygnalizacja na ulicy Kożuchowskiej

8 stycznia 2020 roku strażnicy miejscy instruowali najmłodszych z zasad bezpiecznego korzystania z sygnalizacji świetlnej oraz przechodzenia przez tak oznaczone przejście dla pieszych na...
Most Kolejarzy

Ogłaszamy przetarg na remont kładki – Mostu Kolejarzy

9 listopada 2022 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec zatwierdził procedurę przetargową na „Modernizację Mostu Kolejarzy w ciągu ul. Mostowej w Żaganiu”- etap I . Postępowanie...
Komunikat

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Ratuszowej

Informujemy, że w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Ratuszowej - II etap modernizacji komunikacyjnej w  centrum miasta w  Żaganiu” w...
Nowe oświetlenie uliczne

Garaże na Krętej doczekają się oświetlenia

Informujemy, że po wielu latach próśb mieszkańców powstanie oświetlenie w rejonie garaży na ulicy Krętej. Burmistrz Andrzej Katarzyniec zdecydował o postawieniu 16 nowych lamp...
Nowa sala w PSP 4

Nowa sala tradycji w PSP 4

Chociaż 2020 roku już za nami, warto przypomnieć jedną z ubiegłorocznych inwestycji wykonanych w ramach budżetu obywatelskiego. Dzięki otrzymanym z miasta środkom Publiczna Szkoła...

Bezpieczniej na Przyjaciół Żołnierza

Zakończyły się prace na odcinku dojazdowym do marketu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza. Od dzisiaj ruch w tym rejonie odbywa się w obu kierunkach, a...