Przystanki autobusowe w czasie Jarmarku św. Michała

W związku z organizacją Jarmarku Michała Miejski Zakład Komunikacji informuje, że od środy 6 września, od godziny 18.00, zostaną wyłączone przystanki przy ulicach: Rynek,...

Jakie zmiany nastąpią wraz ze zmianą nazw ulic? Informacja dla mieszkańców...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku poz....

Potencjalny emerycie, oblicz kapitał początkowy

Od 1 października 2017 roku wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wśród uprawnionych do emerytury znajdą...

Usuwanie azbestu z terenu Żagania

W tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przyznał Gminie Żagań o statusie miejskim dotację na usunięcie i utylizację...

Zachowaj ostrożność

Informujemy, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań prowadzone będą strzelania dzienne i nocne (zgodnie z nadesłanym komunikatem będą się one odbywały w...

Złóż nowy wniosek o świadczenia

Od 1 sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500 +)  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres...

Wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem dotacji na rozwój energetyki odnawialnej zapraszamy na spotkanie. 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 14.00 w pałacyku przy ul. Jana Pawła...

MPOiRD poszukuje pracowników

Informujemy, że firma MPOiRD Sp. z o.o. w Żaganiu poszukuje pracowników do Działu Robót Drogowych z uprawnieniami kat. C i T.Osoby zainteresowane proszone są...

ABC własnego biznesu

Projekt „ABC Własnego Biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”, Działanie 6.3. „Wsparcie dla...

Utrudnienia w ruchu na Rynku

Informujemy, że od dnia 7 lipca 2017 roku (od piątku) na Rynku oraz na II Armii WP należy spodziewać się utrudnień związanych z przejazdem...