Niezawiniona zmiana planów

W związku z wcześniejszymi zapowiedziami i przyjętym priorytetem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Żaganiu informuję, iż w dniu 25.07.2016 roku...

Rewitalizacja po nowemu

REWITALIZACJA to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów. Dotychczas zbyt często ten termin używano...

Czasowe utrudnienia w ruchu

Informujemy, że 18 czerwca 2016 roku w godzinach od 7:00 do 18:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej Rynek w Żaganiu (droga...

Utrudnienia na Żarskiej

Szanowni Mieszkańcy, z uwagi na prowadzone na ulicy Żarskiej (na odcinku za rondem Generała Tadeusza Buka w stronę Żar) prace modernizacyjne nawierzchni, prosimy o zachowanie ostrożności...

Trening systemu alarmowania i ostrzegania

W związku z ćwiczeniami Anakonda 16 odbędą się epizody Renegade-Sarex 16. W dniach od 7 do 9 czerwca 2016 roku w trybie całodobowym realizowane...

Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych

Informujemy, że Burmistrz Miasta Żagań ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Boženy Němcovej w Żaganiu oraz na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w...

Rynek częściowo wyłączony z ruchu

W związku z organizacją uroczystości 71 rocznicy powstania 11 Batalionu Dowodzenia informujemy mieszkańców o czasowej zmianie w stałej organizacji ruchu polegającej na wyłączeniu części...

Jak prawidłowo segregować bioodpady

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, do którego trafiają odpady z tereny gminy Żagań, przygotował kampanię informacyjną dla mieszkańców o zasadach prowadzenia prawidłowej segregacji bioodpadów....

Porozmawiajmy o rewitalizacji Żagania

Szanowni Państwo! Rewitalizacja to proces poprawy jakości życia poprzez odnowę zdegradowanych fragmentów miasta. Aby rewitalizacja skutecznie poprawiła jakość życia w Żaganiu musi rozwiązywać realne problemy....

Organizacja wypoczynku letniego

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...